Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 30.12.1992 Odluka o uskladivanju mirovina od 1. listopada 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 6. toćke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992. donosi

ODLUKU

o uskladivanju mirovina od 1. listopada 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1991. i koje su povećane za 5,50% od 1. siječnja 1992, prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. siječnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 16/92), za 14,58% od 1. veljače 1992, prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljaće 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 26/92), za 8,88%, od 1. ožujka 1992. prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. ožujka 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 33/92), za 11,4% od 1: travnja 1992. prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. travnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 48/92), za 16% od 1. svibnja 1992. prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. svibnja 1992. i o najvišoj starosnoj i irlt,alidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 49/92), za 18,3% od 1. lipnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidshoj mirovini ("Narodne novine; broj 56/92), za 16,5% od 1. srpnja 1992. prema Odluci o uškladivanju mirovina od 1. srpnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine". broj 57/92), za 10,92% od 1. kolovoza 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1992: i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 87/92), za 39,19% od 1. rujna 1992. prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. rujna 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 88/82) povećavaju se od 1. listopada 1992. za 21,1%.

2. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. siječnja 1992. ili poslije tog dana, i koje su povećane od 1. siječnja 1992. za 17,51% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine". broj 16/92), za 14,58% od 1. veljače 1992. prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. veljače 1992. i o najvišoj starošnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine". broj 26/92), za 8,88% od 1. ožujka 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 33/92), za 11,4% od 1. travnja 1992. prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. travnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 48/82), za 160%od 1. svibnja 1992. prema Odluci o usklađivanju gkirovina od 1. svibnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 49/92), :za 18,3% od 1. lipnja 1992. prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. lipnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 56/92), za 16,5% od 1. srpnja 1992. prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. srpnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 57/92), za 10,92% od 1. kolovoza 1992.prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovlni ("Narodne novine", broj 87/92), za 39.19% od 1. rujna 1992. prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. rujna 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine". broj 88/92) povećavaju se od 1. listopada 1992. za 21,1%.

3. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. listopada 1992. ili poslije tog dana i koje nisu povećane za 17,51%, 14,58%, 8,88%, 11,4%, 16%, 18,3%, 16,5%,10,92% i 39,19% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 388,143%.

4. Privremene mirovine, odredene prema propisima Zakona o privremenoj mirovini bivših jugoslavenskih državljana koji su stekli pravo kod inozemnog nositelja socijalnog osiguranja, uskladuju se prema toćki 1. ove odluke. Tako povećana mirovina ne može biti veća od granićne svote najnižeg mirovinskog primanja.

5. Kao osnovica za povećanje mirovine prema toč. 1. i 2. ove Odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. listopada 1992, a kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 3. uzima se mirovina koja je korisniku pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

6. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja. .

7. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. listopada 1992. iznosi 119.872 HRD.

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1992.

Klasa: 140-13/92-01/4806

Urbroj : 341-99-01/92-15

Zagreb, 8. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov; v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.