Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 30.12.1992 Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 92. st. 3. i 4. i članka 232. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju Š"Narodne novine" broj 26/83, 5/88; 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992. donosi

ODLUKU

o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1992.

1. Kao granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi odredivanja zaštitnog dodatka uz.mirovinu. odreduje se od 1. listopada 1992. svota od 21.801- HRD.

2. Kao granićna svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, ostvarenu.prema zakonu o posebnim uvjetima za stjecanje mi rovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena ("Narodne novine", br: 41/88 i 20/70) i Zakona o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena ("Narodne novine", br: 41/68 i 20170) i Zakona o potebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena na području Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 40/73), odreduje se od 1. listopada 1992. svota od 28.387: HRD.

3. Prema granićnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od toć.1. i 2. ove odluke, odredit će se nova svota zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj doplatak, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1992.

Klasa: 140-13/92-01/4806

Urbroj : 34 I -99-01 /92- 16

Zagreb, 8. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republićkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.