Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 30.12.1992 Odluka o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada ušobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. ZakQna o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne hovine", br. 26/83, 5/86. 42/87, 34/88, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992., donosi

ODLUKU

o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada ušobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1992.

1. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohoka u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. toč.1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje Repuhlićki fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene do 1. sijećnja 1992. i koje su povećane za 5,50% prema Odluci o usklađivanju naknada osobriog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. sijećnja 1992 ("Narodne novine", broj 16/92), od 1: veljaće 1992. za 14.58% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljaće 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), od 1. ožujka 1992. za 8,88% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od I. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92). od 1. travnja 1892. za 11,4% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od l. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/82). od 1. svibnja 1992. za 16% prema Odluci o uskladivanju naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92), od 1. lipnja 1992. za 18,3% prema Odluci o uskladivnaju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92), od 1. srpnja 1992. za 16,5% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osbbnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. za 10,92% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od I. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92) od 1. rujna 1992. za 39,19% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88/92), povećavaju se od 1. lislopada 1992. za 21,1%

2. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. toćka 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje Republićki fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene 1. sijećnja 1992. ili poslije toga dana i koje su povećane od I. siječnja 1992. za 17,51% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u sveži, s pravom na zaposlenje od 1. sijećnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92). od 1. veljaće 1992. za 14,58%. prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljaće 1892. ("Narodne novine"; broj 26/92), od 1. ožujka 1992. za 8,88% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine". broj 33/92), od 1. travnja 1992. za 11,4% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1992. ("Narodne novine". broj 48/92), od 1. svibnja 1992. za 16% prema Odluci o uskladivanju naknada osnbnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine". broj 49/92). od 1. lipnja 1992. za 18,3% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine". broj 56/92), od 1. srpnja 1992. za 16,5% prema Odluci o uskladivanju naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od I. kolovoza 1992. za 10,92% prema Odluci o usklađivanju naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1992. ' ("Narodne novine", broj 87/92) od 1. rujna 1992. za 39,19% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. rujna 1992. ("Narodne novine". broj 88/92) povećavaju se od 1. listopada 1982. za 21,1%.

3. Naknade osobnoga dohotka iz točke 2. ove Odluke ostaarene 1. listopada 1992. ili poslije toga dana. a koje nisu povećane za 17,51%,14,58%, 8,88%, 11,4%,16%,18,3%,16,5%, 10,92% i 39,19% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 388,143%.

4. Kao osnovica za povećanje naknada prema toč. 1. i 2. ove Odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1. listopada 1992, a kao osnovica za povećanje naknada prema točki 3. uzima se svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada, na dan ostvarivanja prava na naknadu.

5. Povećanje naknada iz toč. I, 2. i 3. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti. bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1992.

Klasa: 140-13/92-01/4808

Urbroj : 341-99-01 /92-18

Zagreb, 8. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v.r.