Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 30.12.1992 Odluka o uskladivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novćanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Na temelju članka 3c. stavka 3. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 18/92 i 71/92) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republićkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. na sjednici održanoj 8. prosinca 1992, donosi

ODLUKU

o uskladivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novćanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. listopada 1992.

1. Mirovine i druga novćana primanja korisnika iz članka 3b. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine". br. 53/91, 73/91, 18/92 i 71/92), koje su od 1. veljaće 1992. povećane za 14,58% prema Odluci o uskladivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 2B/92), od 1. ožujka 1992. povećane za 8,88% prema Odluci o uskladivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novćanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. povećane za 11,4% prema Odluci o uskladivanju akontacija mirovina. doplatka za pomoć i njegu i novčanih nakneda za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92), od 1. svibnja 1982. za 16% prema Odluci o uskladivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine". broj 49/92j, od 1. lipnja 1992. za 18,3% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92) od 1. srpnja 1992. za 16,5% prema Odluci o uskladivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine". broj 57/92). od 1. kolovoza 1892. za 10,92% prema Odluci o uskladivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92), od 1. rujna 1992. za 39.19% prema Odluci o uskladivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novćanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88/92) povećavaju se od 1. listopada 1992. za 21,1%.

2. Mirovina uskladena prema toćki 1. ove odluke ne može iznositi više od 119.872 HRD, niti manje od 21.801 HRD mjesečno.

3. Doplatak za pomoć i njegu i novčane naknade za tjelesno oštećenje, usklađene po ovoj odluci. isplaćivat će se od 1. listopada 1992. najviše u svoti koje od 1. listopada 1992. pripadaju korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskoga i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

4. Kao osnovica za povećanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj odluci. uzima se svota koja je korisnicima pripadala na dan 1. listopada 1992.

5. Uskladivanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj duinosti. bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1992.

Klasa: 140-13/92-01/4808

Urbroj : 341-99-01 /92-21

Zagreb, 8. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republićkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.