Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 30.12.1992 Odluka o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. listopada 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republićkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostelnih privrednika Hrvatske (2Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992, donosi

ODLUKU

o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. listopada 1992.

1. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje su ostvarene do 31. prosinca 1991, a koje su povećane od 1. siječnja 1992. za 5,50% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od I. sijećnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92), od 1. veljače 1992. za 14,58% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaeiju od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), od 1. ožujka 1992. za 8,88% prema Odluci o usklađivanju naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. ožujka ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnje 1992, za 11,4% prema Odluci o usklađivanju naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. travnja 1992., ("Narodne novine" broj 48/92), od 1. svibnja 1982. zs 16% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravtim na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine". broj 49/92), od 1. lipnja 1992. za 18,3% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92), od 1. srpnja 1992. za 16,5% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od I: kolovoza 1992. za 10,92% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. koloovza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92) od 1. rujna 1992. za 39,19% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88/92) povećavaju se od I. listopada 1992. za 21,l%.

2. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje osigurava i isplaćuje Republićki fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske koje su ostvarene 1. siječnja 1992. ili poslije toga dana i koje su povećane od 1. siječnja 1992. za 17,51% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. sijećnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92). od 1. veljače 1992. za 14,58% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92). od I. ožujka 1992. za 8,88% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. za 11,4% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92), od 1. svibnja 1992. za 16% prerma Odluci o uskladivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj, 48/92), od 1. lipnja 1992. za 18,3% preme OdluCi o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj SB/92), od 1. 5rpnja 1992. za 16,5% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. za 10,92% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine". broj 87/92), od 1. rujna 1982. za 39,19% prema Odluci o uskladivanjtr naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88/92) povećavaju se od I. listopada 1992. za 21,l%.

3. Naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i irivalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske koje su ostvarene 1. listopada 1992. ili poslijetoga dana i koje nisu povećane za 17,51%. 14,58%, 8,88%, 11,4%, 16%, 18,3%, 16,5%, 10,92% i 39.19% povećavaju se, od dana ostvarivanja prava, za 388,143%.

4. Kao osnovica za povećanje naknada prema toč.1. i 2. ove Odluke služi svota naknade koja je invaiidu rada pripadala na dan 1. listopada 1992. a kao osnovica za povećanje naknada prema točki 3. služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala. odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na naknadu.

5. Povećanje naknade iz toč.1, 2. i 3. ove odluke obavić će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". a primjenjuje se od 1. listopada 1992.

Klasa: 142-13/92-01/4808

Urbroj : 341-99-01/92-13

Zagreb, 8. prosinca 1992.

predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.