Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 30.12.1992 Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. listopada 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinškog i invaiidskog osiguranja samostalni privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92). Upravni odbor Republićkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992, donosi

ODLUKU

o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. listopada 1992.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1. listopada 1992. koje su odredene od osnovice koja iznosi 1.823: HRD i povećane su od I. siječnja 1992. za 17,51% prema Odluci o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i uskladivanje·novćanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92),od 1. veljače 1992. za 14,8%, prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), od 1. ožujka 1992, za 8,88% prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. za 11,4%, prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992. ("Narodne novine". broj 48/92). od 1. svibnja 1992. za 16% prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92) od 1. lipnja 1992. za 18,3% prema Odluci o uskladivanju novćanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine" broj 56/92), od 1. srpnja 1992. za 16.5% prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. za 10,92% prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92) od 1. rujna 1992. za 39.19% prema Odluci o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1992. ("Narodne novine", broj 88/92) povećavaju se od 1. listopada 1992. za 21,l%.

2. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene 1. listopada 1992. i poslije toga dana, a koje nisu povećane za 17,51%, 14,58%, 8,88%, 11,4%, 16%, 18,3%, 16.5%, 10,92% i 39,19% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 388,143%.

3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje. prema točki 1. ove Odluke, služi svota novčane naknade koja je korisnikn pripadalš na dan i. listopada 1992, a kao osnovića za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 2. ove Odluke,. služi svota novčane naknade određena od osnovice za odredivanje novćanih naknada koja je na dan 1. siječnja 1992. iznosila 1.623: HRD.

4. Uskladivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema toč..1. i 2. ove odluke, Obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu usmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1992.

Klasa: 142-13/92-1/4808

Urbroj : 342-98-01/92-14

Zagreb, 8. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r: