Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 30.12.1992 Podatak o rastu cijena na malo u prosincu 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju točke VI. i točke IX. stavka 2 Sporazuma ("Narodne novine", br. 76/92) i točke I. Aneksa Sporazuma "Narodne novine", br. 85/92) Državni zavod za statistiku objavljuje

PODATAK

o rastu cijena na malo u prosincu 1992. godine

Indeks porasta cijena na malo u prosincu je 122,4. Ovaj se podatak koristi za utvrdivanje visine neto plaća za prosinac 1992; prema točki I. Aneksa Sporazuma.

Klasa: 957-04/92-01/164

Urbroj : 555-05-03-92-01 /164

Zagreb. 30. prosinca 1992.

Direktor Državnog Zavoda za statistiku Republike Hrvatske

dr. Jakov Gelo, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.