Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 28.12.1992 Odluka o odobravanju sredstava bez obveze vraćanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 12.stavka 2. Zakona o financiranju obnove ("Narodne novine", br. 33/92.) Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. prosinca 1992., donio je

ODLUKU

o odobravanju sredstava bez obveze vraćanja

I.

Za pokriće troškova prijevoza darovane robe za obnovu Republike Hrvatske Hrvatska kreditna banka za obnovu će na poseban račun izdvojiti namjenska sredstva u iznosu od 1.687.500.000 hrvatskih dinara. Izdvojenim namjenskim sredstvima raspolagat će Hrvatska kreditna banka za obnovu na prijedlog Agencije za obnovu.

II.

Dospjela nepodmirena dugovanja Ministarstva obnove nastala na temelju stvorenih ugovornih obveza za realizaciju Programa obnove u iznosu od 116.000.000 hrvatskih dinara izmirit će se na teret sredstava Hrvatske kreditne banke za obnovu.

III.

Za obnovu naselja u graničnim općinama Republike Hrvatske odobravaju se bespovratna sredstva u iznosu od 450.000.000 hrvatskih dinara. Hrvatska kreditna banka za obnovu će raspolagati navedenim sredstvima prema popisu naselja kojega će utvrditi Agencija za obnovu, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-05/92-01/11

Zagreb, 22. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.