Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 28.12.1992 Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužitelja Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatške, članka 35. stavka 4. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89. - pročišćeni tekst, 16/90., 41/90.,14/91, 66/91. i 22/92.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 23. prosinca 1992., donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti zamjenika javnog tužitelja Republike Hrvatske

Razrješava se dužnosti zamjenika javnog tužitelja Republike Hrvatske, danom 31. siječnja 1993. dr. MLADEN SINGER, na vlastiti zahtjev, zbog odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 711-02/92-01/10

Zagreb, 23. prosinca 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.