Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88A 28.12.1992 Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom i osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narode novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalni privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. rujna 1992.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1. rujna 1992. koje su određene od osnovice koja iznosi 1.632. -HRD i povećane su od 1. siječnja 1992. za 17,51 % prema Odluci o osnovici za određivaje novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92) od 1. veljače 1992. za 14,58 % prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), od 1. ožujka 1992. za 8,88 % prema odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine" broj 33/92) od 1. travnja 1992. za 11,4% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 48/92) od 1. travnja 1992. ("Narodne novine" broj 48/92), od 1. svibnja 1992. za 16 % prema Odluci o uslađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine" 42/92), od 1. lipnja 1992. godine za 18,3 % prema odluci o usklađivanju novčanh naknada za tjelesno oštečenje od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92), od 1. srpnja 1992. za 16,5 % prema Odluci o usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. srpnja 1992. ("Narodne novine" broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. ("Narodne novine", broj 87/92), povečavaju se od 1. rujna 1992. za 39,19%.

2. Novčane naknade za tjelesno oštečenje ostvarene 1. rujna 1992. i poslije toga dana, a koje nisu povećane za 17,51 %, 14,58%, 8,88%, 11,4%, 16%, 18,3%, 16,5% i 10,92% povečavaju se od dana ostvarivanja prava za 303,091%

3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje, prema točki 1. ove odluke, služi svota nočane naknade koja je korisniku pripadala na dan 1. rujna 1992, a kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje, prema točki 2. ove odluke služi svota novčane naknade određena od osnovice za određivanje novčanih naknada koja je na dan 1. siječnja 1992. iznosila 1.623.-HRD.

4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje prema toč. 1. i 2. ove odluke, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. rujna 1992.

Klasa: 142-13/92-01/4806

Urbroj: 342-99-01/92-9

Zagreb, 8. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažnikov, v.r.