Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88A 28.12.1992 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine" br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narode novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalni privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1992.

1. Puna svota doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1992. iznosi 9.775.-HRD.

2. Smanjena svota doplatka za pomoć i njegu od 1. rujna 1992. iznosi 7.331.-HRD.

3. Slijepom korisniku obiteljske mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punoj svoti.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz članka 76. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, doplatak za pomoć i njegu od 1. rujna 1992. iznosi 12.219.-HRD.

5. U skladu s odredbama iz toč. 1. do 4. ove odluke, odredit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, pripadajuća nova svota doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. rujna 1992. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenje se od 1. rujna 1992.

Klasa: 142-13/92-01/4808

Urbroj: 342-99-01/92-10

Zagreb: 8. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažnikov, v.r.