Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 21.12.1992 Odluka o imenovanju članova Komisije za koordinaciju aktivnosti vezanih uz nalaz i prodaju Seusove kolekcije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 106. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o imenovanju članova Komisije za koordinaciju aktivnosti vezanih uz nalaz i prodaju "Seusove kolekcije"

1. Za predsjednika Komisije imenuje se dr. MILAN RAMIJAK, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu

2. Za članove Komisije imenuju se:

- mr. VESNA GIRARDI-JURKIĆ, ministar kulture i prosvjete

- IVICA CRNIĆ, ministar pravosuda i uprave

- dr. PETAR ŠARČEVIĆ, Ambasador Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

- ANTE LETICA, načelnik Odjela za Centralni nacionalni biro Interpol u Ministarstvu unutarnjih poslova

3. Za tajnika Komisije imenuje se MLADEN RUČEVIĆ, savjetnik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA8-153/1-92.

Zagreb, 30. studenoga 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.