Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 21.12.1992 Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenjeod 1. rujna 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3c. stavka 3. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 18/92) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992. donosi

ODLUKU

o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenjeod 1. rujna 1992.

1. Akontacje mirovina i drugih novčanih primanja korisnika iz članha 3b. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskoga i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine" br. 53/91 73/91 i 18/92), koje su od 1. veljače 1992. povećane za 14,58% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992. ("Narodne novine" broj 26/92) od 1. ožujka 1992. povećane za 8,88% prema Odluci o usklađivanlju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. povećane za 11,4% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novćanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92), od 1. svibnja 1992. za 16% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1.svibnja 1992. ("Narodne novlne" broj 49/92) od 1. lipnja 1992. za 18,3% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92) od 1. srpnja 1992. za 16,5% prema OdIuci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1 srpnja 1992. ("Narodne novine", broj 57/92), od 1. kolovoza 1992. za 10,92%prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka zapomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza1992.("Narodne novine", broj 87/92) povećavaju se od 1.rujna 1992. za 39,19%.

2. Akontacija mirovine usklađena prema točki 1. ove odluke ne može iznositi više od 70.035.- HRD, niti manje od 17.837.- HRD mjesečno.

3. Akontacija doplatka za pomoć injegu i novćanih naknada za tjelesno oštećenje, usklađenih po ovoj odluci, isplaćivat će se od1. rujna 1992. najviše u svoti koja od 1. ruina 1992. pripada korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

4. Kao osnovica za povećanja akontacije mirovine i drugih novčanih prImanja, prema ovoj odluci, uzima se svota koja je korisnicima pripadala na dan 1. rujna 1992.

5. Usklađivanje akontacija mirovina i drugih novčanih prlmanja, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. rujna 1992.

KIasa:140-13/92-01/4806

Urbroj: 341-99-01/92-14

Zagreb, 8. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.