Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 21.12.1992 Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godinaprema razini osobnih dohodaka iz godine 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju("Narodne novine", br. 28/83,5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/80 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992. donosi

ODLUKU

o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godinaprema razini osobnih dohodaka iz godine 1992.

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini nominalnih osobnih dohodaka iz godine 1992. osnovice osiguranja i osobni dohoci ostvareni u godini od 1966. do 1991. koji se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim privremenim valorizacijskim koeficijentima, ovisno o godini u kojoj su ostvareni, i to

_________________________________________________________________________________
Osnovice osiguranja i
osobni dohoci ostvareni                         Valorizacijski
u godini                                    koeflcijenti
_________________________________________________________________________________
1966.                                      436.797,8583
1967.                                      380.933,7867
1968.                                      349.977,5444
1969.                                      302.639,5608
1970.                                      252.321,0758
1971.                                      202.476,2911
1972.                                      171.942,6828
1973.                                      151.931,9186
1974.                                      120.662,3032
1975.                                      97.525,2850
1976.                                      84.094,8880
1977.                                      70.781,0943
1978.                                      58.283,4369
1979.                                      48.168,7261
1980.                                      39.679,0750
1981.                                      29.214,5855
1982.                                      22.903,8357
1983.                                      18.269,1449
1984.                                      12.803,6998
1985.                                      7.287,2559
1986.                                      3.475,2511
1987.                                      1.693,1789
1988.                                      614,9631
1989.                                      38,4447
1990.                                      6,6110
1991.                                      3,9330
_________________________________________________________________________________2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa:142-13/92-01/4808

Urbroj : 342-99-01/92-17

Zagreb, 8. prosinca 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih prfvrednika Hrvatske

dr. Stjepan BIažnikov v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.