Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 18.12.1992 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici veterinarskog inspektora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o iskaznici veterinarskog inspektora

U Pravilniku o iskaznici veterinarskog inspektora ("Narodne novine", br. 73/92), sadržaj poleđine iskaznice ovlaštenog veterinarskog inspektora mijenja se i treba da glasi:

Poleđina

_________________________________________________________________________________
"Nositelj ove iskaznice ima prava i dužnosti ovlaštenog veterinarskog inspektora u obavljanju veterinarskog-sanitarnih pregleda i kontrola u izvršavanju Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", 

Datum izdavanja
_____________________


                    M.P.
BROJ ISKAZNICE:
_____________________

MINISTAR:
_____________________

ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA"
________________________________________________________________________________Klasa: 322-1/92-1/706

Urbroj : 525-06-92-2

Zagreb, 11. prosinca 1992.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

dr. Ivan Majdak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.