Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 12.12.1992 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javnog poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90,8/91,14/91,53A/91,9/92 i 55/92), članaka 76. i 80. Statuta poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije ("Narodne novine", broj 57/90), članka 11. stavak 1. točka 4. Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", broj 42/90) i članka 1. Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", broj 54/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. prosinca 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javnog poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Javnog poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije, donijete na sjednici Upravnog odbora Javnog poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije, 22. rujna 1992. godine.

Klasa: 344-02/92-02/06

Urbroj : 5030114-92-5

Zagreb, 10. prosinca 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.