Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 12.12.1992 Rješenje o razrješenju predstojnika Ureda za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90,8/91,14/91,53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 3. stavka 1. Uredbe o Uredu za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ ("Narodne novine", broj 9/92,19/92 i 61/92) na sjednici 10. prosinca 1992. godine donijela je

RJEŠENJE

o razrješenju predstojnika Ureda za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ

Razrješuje se ZVONKO NOGOLICA dužnosti predstojnika Ureda za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ.

Klasa: 080-02/92-07/47

Urbroj : 50304/2-92-01

Zagreb, 10. prosinca 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.