Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 12.12.1992 Ispravak odluke Ustavnog suda RepubIike Hrvatske broj U-III-169/1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

U "Narodnim novinama" br. 72/1992. objavljena je odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-169/91 u kojoj je ustanovljena pogreška pa se daje

ISPRAVAK

odluke Ustavnog suda RepubIike Hrvatske broj U-III-169/1991.

U stavku 3. obrazloženja odluke u prvom retku umjesto riječi "da tužba" - treba da stoji "da ustavna tužba".

Broj : Su-34/1992.

Zagreb, 9. prosinca 1992.

Glavni tajnik

Josip Bedrač, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.