Zakoni i propisi - Pravni savjeti 84 04.12.1992 Ispravak OdIuke o izmjeni OdIuke o visini naknade za zaštitu voda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom, utvrđena je pogreška u Odluci o izmjeni Odluke o visini naknade za zaštitu voda, objavljenoj u "Narodnim novinama", broj 79 od 26. studenoga 1992. godine, te se daje

ISPRAVAK

OdIuke o izmjeni OdIuke o visini naknade za zaštitu voda

U točki I. Odluke, umjesto riječi "120 hrvatskih dinara" treba upisati riječi "102 hrvatska dinara".

Klasa: 325-08/92-01/03

Urbroj: 5030116-92-16

Zagreb, 7. prosinca 1992.

Tajnik

Jurica Malčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.