Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 02.12.1992 Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 1. i članka 87. stavka 1. točke 13. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92) Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici od 30. studenog 1992. donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

I.

U Odluci o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka ("Narodne novine" broj 61/91,10/92 i 73/92) u točki 1. stavak 2. mijenja se i glasi: "Banke su obvezne u blagajničkim zapisima Narodne banke Hrvatske, držati iznos u visini 8,6% od prosječnih kratkoročnih izvora sredstava, utvrđenih na temelju knjigovodstvenog stanja koncem triju uzastopnih dekada koje čine obračunsko razdoblje. Obračunska razdoblja mijenjaju se po isteku dekade, a razmak između početka jednog obračunskog razdoblja i početka slijedećeg obračunskog razdoblja je jedna dekada. Knjigovodstveno stanje dinarskih kratkoročnih izvora sredstava smatra se knjigovodstveno stanje na dan 10-ti i 20-ti dan u mjesecu, te posljednji dan mjeseca. Upis obveznih blagajničkih zapisa banke će izvršavati jedanaesti dan po isteku obračunskog razdoblja"..

II.

Stavak 3., 4., 5. i 6. točke 1. posteje stavak 6., 7., 8. i 9. točke 1.

III.

U točki 3. stavak 2. briše se.

IV.

U točki 4. iza riječi "zapisima" tekst se briše i dodaje slijedeći tekst: "11-og dana po isteku obračunskog razdoblja, na obrascima što ih propiše Narodna banka Hrvatske".

V.

Prvi upis obveznih blagajničkih zapisa,po ovoj odluci izvršit će se 11. prosinca 1992. godine.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. Br.81/92

Zagreb, 30. studenoga 1992. g.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.