Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 02.12.1992 Odluka o izmjeni Odluke o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju članka 45. stavak 2. Zakona o cestama pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 56/91, 61/91 i 40/92) te članka 22. stavka 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste", Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" na 2. sjednici održanoj 10. studenoga 1992. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

Članak 1.

Članak 3. Odluke o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", br. 56/92) mijenja se i glasi.

"Naknada za upotrebu autoceste Zagreb-Karlovac iznosi hrvatskih dinara:

Kategorija           Jastrebarsko          Karlovac
I                120               250
II               200               370
III               370               750
IV               750               1.500

Članak 2.

Ova izmjena Odluke stupa na snagu slijedećeg dana od objave u "Narodnim novinama".

Broj : 354-01 -1597/1-92

Zagreb, 10. studenoga 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"

prof. dr. Vinko Čandrlić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.