Zakoni i propisi - Pravni savjeti 81 30.11.1992 Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju za mjesec prosinac 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju člana 4. Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Službeni list SFRJ", br. 10/89, 40/88, 87/89,18/90 i 72/90) i članka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 57. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), i točkom 1. stavkom 2. i 3. Odluke o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivaćkog fonda banke u osnivanju ("Narodne novine", br. 73/sl), Guverner Narodne banke Hrvatske, 30. studenoga 1992 godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju za mjesec prosinac 1992. godine

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje da minimalni iznos osnivačkog uloga banke koja se osniva iznosi 1.710.628.950 hrvatskih dinara.

II.

Na postupke izdavanja dozvola za osnivanje banaka započete do dana stupanja na snagu ove Odluke, a za koje su osnivači dostavili svu propisanu dokumentaciju, primjenjivat će se odredbe Odluke o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa osnivačkog fonda banke koja se osniva, koja je vrijedila u vrijeme započinjanja tih postupaka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1992. godine.

O. g. br. 15/92.

Zagreb, 30. studenoga 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurkovič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.