Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.11.1992. Uredba o stavljanju izvan snage određenih odredbi Uredbe o radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, mirovinskom i invalidskom osiguranju, dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženošti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, a na prijedlogVlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o stavljanju izvan snage određenih odredbi Uredbe o radnimodnosima, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, mirovinskom i invalidskom osiguranju,dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredneugroženošti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

Stavlja se izvan snage odredbe Uredbe o radnim odnosima, zapošljavanju,socijalnoj skrbi, mirovinskom i invalidskom osiguranju, dječjem doplatkui zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnostii jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 55/91),osim odredbi Glave III - Zapošljavanje (članci 12., 13., 14., 15., 16.i 17.)

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-730/1-92

Zagreb, 18. studenoga 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">