Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.11.1992. Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija koje udovoljavaju uvjetima za ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od novih aktivnih tvari
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija koje udovoljavajuuvjetima za ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstavaza zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja proizvedenihod novih aktivnih tvari

Na temelju članka 1. stavka 1. točke 1. Zakona o preuzimanju saveznihzakona u oblasti poljoprivrede i šumarstva koji se u Republici Hrvatskojprimjenjuju kao republički zakoni, članka 32. stavka 4. i članka 38. Zakonao zaštiti bilja od bolesti i štetočina, koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Narodnenovine", br. 53/91), Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljujeda se iz "Popisa" brišu institucije sa slijedećim rednim brojevimaupisa:

1) IV/1 (Prema "Popisima" u "Sl. listu", br: 43/83i 19/84), OOUR "lnstitut za zaštitu bilja" Fakulteta poljoprivrednihznanosti u Zagrebu, kao ovlaštena institucija za obavljanje ispitivanjafizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu biljate bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od novihaktivnih tvari,

2) IV/5 (Prema "Popisu" u "Sl. listu, br 19/84) ""Duhanski institut" Zagreb, kao ovlaštena institucija za obavljanje,ispitivanja bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja.

Klasa: 320-20/91-1//207

Urbroj : 525-02-92-1

Zagreb, 2. studenoga 1992

Ministar poljoprivrede i šumarstva

dr. Ivan Majdak v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">