Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.11.1992. Odluka o upisu u Popis ovlaštenih institucija koje udovoljavaju uvjetima za ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja proizvedenih od novih aktivnih tvari
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o upisu u Popis ovlaštenih institucija koje udovoljavajuuvjetima za ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstavaza zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja proizvedenihod novih aktivnih tvari

Na temelju članka 1. stavka 1. točke 1. Zakona o preuzimanju saveznihzakona u oblasti poljoprivrede i šumarstva koji se u Republici Hrvatskojprimjenjuju kao republički zakoni, članka 32. stavka 4. i članka 38. Zakonao zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Narodnenovine", br. 53/91), Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljujeda se u "popis" upisuje institucija sa slijedećim rednim brojevimaupisa:

1) IV/5 (Rješenje br. UP/I-320-20/92-01/262 od 3. IX. 1992.), Tvrtka"Duhanski institut" Zagreb, kao ovlaštena institucija za ispitivanjefizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja,

2) IV/8 (Rješenje br. UP/I-320-20/92-01/169 od 3. IV. 1992.), Tvrtka"Zaštita bilja" d. o. o. Zagreb, kao ovlaštena institucija zaobavljanje ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstavaza zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja proizvedenihod novih aktivnih tvari.

Klasa: 320-20/92-1/208

Urbroj : 525-02-92-1

Zagreb, 2. studenoga 1992.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

dr. Ivan Majdak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">