Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 27.11.1992 Objava o upisu u Popis ovlaštenih institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o upisu u Popis ovlaštenih institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije

Na temelju članka 22. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Narodne novine", br. 10/79.), Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljuje da se u "Popis" upisuju institucije sa slijedećim rednim brojevima upisa:

1) I/5 (Rješenje br. UP/I-320-20/92-01/253 od 1. VI. 1992.), Tvrtka Institut za jadranske kulture i melioraciju krša - Zavod za zaštitu bilja, Split, kao ovlaštena institucija za obavljenje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva zs proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije, kao i zdravstvenog nadzora u doradi sjemena.

2) I/6 (Rješenje br. UP/I-320-20/91-01/5 od 10. IV. 1991.), Poljoprivredno prehrambeni kombinat Kutjevo, društveno poduzeće s p. o., kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije,

3) I/7 (Rješenje br. UP/I-320-20/92-01/168 od 21. III. 1992.), Tvrtka "Zaštita bilja" d. o. o. iz Zagreba, kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije, kao i zdravstvenog nadzora u doradi sjemena,

4. I/8 (Rješenje br. UP/I-320-20/92-01/228 od 17. IV. 1992.), Zavod za poljoprivrednu zoologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu, kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije, kao i zdravstvenog nadzora u doradi sjemena.

5) I/9 (Rješenje br. UP/I-320-20/92-01/229 od 17. IV. 1992.), Zavod za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu, kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije, kao i zdravstvenog nadzora u doradi sjemena.

6) I/10 (Rješenje br. 320-11/90-01/16 od 23. IV. 1990.), Poljoprivredno poduzeće "Otok" Otok - Poljoprivredna stanica Vinkovci, kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemene i objekata za proizvodnju poljoprivredriog sadnog materijala tijekom vegetacije,

7) II/18 (Rješenje br. UP/I-320-20/91-01/1 od 6. II. 1991.), "Zavod za krumpir Stara Sušica", Ravna Gora, kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda usjeva i objekata za proizvodnju sjemenskog krumpira,

8) II/19 (Rfešenfe br. UP/I-320-20/91-01/3 od 22. II. 1991.), Poljoprivredna stanica Beli Manastir s p. o.. kao ovlaštena institucija za obavljanje zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena,

9) II/20 (R)ešenje br. UP/I-320-20/91-01/4 od 22. II. 1991.), Poljoprivredna stanica Vukovar p. o., kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena,

10) II/21 (Rješenje br. UP/I-320-20/91-01/2 od 22. II. 1991.), Poljoprivredni kombinat "Ðuro Salaj" p. o. iz Valpova, kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena,

11) II/22 (Rješenje br. UP/I-320-11/91-01/3 od 22. II. 1991.), "Sirela", industrija mliječnih proizvoda s p. o., Bjelovar kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena,

12) II/23 (Rješenje br. UP/I-320-20/91-01/6 od 28. VI.1991.), Poljoprivredno industrijski kombinat "Ðakovo", društveno poduzeće s p. o., kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena ratarskih kultura,

13) III/10 (Rješenje br. UP/I-320-20/91-01/7 od 10. V. 1991.), Poduzeće za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju s.p.o. "Cian" iz Splita, kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda objekata za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka,

14) III/11 (Rješenje br. UP/I-320-20/92-01/167 od 25. III.1992.), Tvrtka "Zaštita bilja" d. o. o. iz Zagreba, kao ovlaštene institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda kojima se provode i ispitivanja na latentne biljne bolesti, virusa, mikoplazmi i ostalih sličnih organizama u proizvodnji i doradi bezvirusnog sjemenskog i sadnog materijala,

Klasa: 320-11/92-1/104

Urbroj : 525-02-92-1

Zagreb, 2. studenoga 1992. g.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

dr. Ivan Majdak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: