Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 26.11.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. studenoga 1992. godine donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91, 18/92, 61/92 i 65/92) u članku 10. stavak 10. briše se.

Članak 2.

U članku 19. stavak 1. iza točke 24. dodaju se nove točke 25. i 26. koje glase: "25. građevinskog materijala iz Tar. br. 6. Tarife poreza na promet proizvoda kojeg nabavljaju pravne i fizičke osobe odnosno građani i građanske pravne osobe kojima su uništeni ili oštećeni stambeni, gospodarski, sakralni ili drugi objekti u ratnim razaranjima domovinskog rata. Oslobođenje od plaćanja poreze na promet iz ove točke može se ostvariti kupnjom navedenog materijala od proizvodačkih i trgovačkih organizacija uz uvjet da se prodavaocu dostavi zapisnik nadležne komisije za procjenu ratne štete i specifikacija materijala koju je izradio nadležni organ za graditeljstvo. 26. turističkog propagandnog i informativnog materijala koji se dijeli besplatno."

Članak 3.

U članku 23. u stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi: "13. na građevinske usluge što ih obave pravne i fizičke osobe na stambenim, gospodarskim, sakralnim i drugim objektima koji su oštećeni u ratnim razaranjima domovinskog rata."

Članak 4.

U Tarifi poreza na promet u glavi I. Porez na promet proizvoda u tar. broju 6. stavak 2. mijenja se i glasi: "Po stopi od 10% na promet:

1. Proizvodi za građevinarstvo: agregat (pijesak, šljunak i drobljeni kamen), veziva (cement i vapno), opeka (puna, šuplja i sve vrste blokova). "fert" strop (ispuna i gredice), blokovi od betona i plinobetona ("siporex"). crijep (od betona i opeke), azbest-cementne ploče (salonit ploće i pribor), betonsko željezo (glatko i rebrasto, valjana žica i armaturne mreže), sve vrste stakla, keramičke pločice (podne i zidne), termoizolacijski i hidroizolacijski materijali na bazi mineralnih materijala, staklene vune, pluta, bitumena i sintetičkih materijala:

2. Drvna rezana građa i pribor (klamfe, paljena žica i čavli), građevinska stolarija i sve vrste drvenih ploča (šperploče, lesonit-ploče, panel-ploče, ploče iverice i oplemenjene drvene ploče);

3. Električni kablovi, cijevi za vodovodne instalacije s pripadajućim priborom, cijevi za kanalizaciju s pripadajućim priborom i podni sifoni."

Članak 5.

U Tarifnom broju 8. u točki 1) iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi: "proizvoda koji služe za ljudsku prehranu, osim kave i proizvođa iz članka 19. ovoga zakona i proizvoda koji su navedeni u drugim tarifnim brojevima ove tarife". U točki 2) alineja 2. briše se.

U istoj točki alineja 13. mijenja se i glasi: "- turističkog propagandnog i informativnog materijala koji se prodaje krajnjim korisnicima."

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/92-01/04

Urbroj: 5939112-92-50

Zagreb, 25. studenoga 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>