Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 26.11.1992 Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavak 2. Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 3. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91. 73/91 i 29/92). Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 25. studenoga 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s prosječnim povećanjem cijena osnovnih naftnih derivata do 56%. Cijena ulja za loženje ekstra lakog EL i lakog specijalnog LS može se povećati najviše za 35%, a cijene ostalih derivata koje podliježu suglasnosti Vlade, prosječno za 70%.

II.

Generalni direktor INE uskladit će Odluku o novim prodajnim cijenama naftnih derivata koje podliježu suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 2. listopada 1992. godine s odredbama točke I. ove odluke i dostaviti je Ministarstvu turizma i trgovine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-05/92-01/04

Urbroj : 5030116-92-14

Zagreb, 25. studenoga 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r