Zakoni i propisi - Pravni savjeti 78 20.11.1992 Podatak o prosječno isplaćenoj neto-plaći po djelatniku u privredi Hrvatske za mjesec rujan 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju točke IX. Sporazuma potpisanog izmedu Vlade Republike Hrvatske, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatske udruge sindikata, Konfederacije nezavisnih sindikata Hrvatske, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske, Nezavisnog sindikata zaposlenih u osnovnom obrazovanju Hrvatske, Samostalnog sindikata radnika u grafičkoj, informativnoj i izdavačkoj djelatnosti Hrvatske, Republičkog sindikata radnika HPTa i Sindikata radnika HEP-a ("Narodne novine", broj 78/92), generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske objavljuje

PODATAK

o prosječno isplaćenoj neto-plaći po djelatniku u privredi Hrvatske za mjesec rujan 1992. godine

Prosječna isplačena neto-plaća po djelatniku u privredi Hrvatske za mjesec rujan 1992. godine iznosi 44.773 hrvatska dinara. Ovaj podatak horiste pravne osobe iz točke VIII. Sporazuma

Klasa: 852-01/92-01/02

Urbroj : 321-01/3-92-8

Zagreb, 16. studenoga 1992.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.