Zakoni i propisi - Pravni savjeti 78 20.11.1992 Ispravak Upute o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po određenim osnovama 
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršene poredbe s izvornim tekstom ustanovljene su pogreške u Uputi o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potražjivanja iz inozemstva i stanju dugovanja po određenim osnovama koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 74 od 4. studenoga 1992, pa se daje

ISPRAVAK

Upute o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po određenim osnovama

U točki VII. u stavci 1. umjesto riječi: "obvezama nastalim od 7. listopada 1991. godine" trebaju stajati riječi: obvezama nastalim do 7. listopada 1991. godine" U točki X. u stavci 1. alineji četvrtoj umjesto riječi: "na naplatu" trebaju stajati riječi: "za naplatu".

U br. 6/92,

Zagreb, 16. studenoga 1992.

Viceguverner Narodne banke Hrvatske

mr. Drago Gecl, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.