Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 13.11.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o trgovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o trgovini

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o trgovini, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. studenoga 1992.

Broj: PA4-85/ 1-92.

Zagreb, 10. studenoga 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o dopuni Zakona o trgovini

Članak 1.

U Zakonu o trgovini ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 32. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: "Ne smatra se špekulacijom u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka aho se kupac, u kupoprodajnom ugovoru o kupnji stana, stambene zgrade. poslovnog prostora ili poslovne zgrade, sklopljenim sa građevinskim poduzećem, svojom voljom odrekne kamata na unaprijed uplaćena sredstva a prodavatelj mu istim ugovorom garantira konačnu cijenu utvrđenu tim ugovorom." Kupac iz stavka 3. ovoga članka ima pravo na zatezne kamate u skladu sa posebnim zakonom, u slučaju prekoračenja roka utvrđenog ugovorom."

Članak 2.

Odredba članka 32. stavka 3. primjenjuje se i na ugovore sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona ukoliko nije pravomoćnom sudskom presudom prodavatelj obvezan na plaćanje kamate na naprijed uplaćena sredstva po ugovoru o kupoprodaji.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 330-01/91-01/04

Zagreb. 4. studenoga 1882.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.