Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 13.11.1992 Naredba o obliku dodatnog žiga Republike Hrvatske i načinu žigosanja predmeta od plemenitih kovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 21.a, stavak 3. Zakona o kontroli predmeta od dragocjeniti kovina, direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi ("Narodne novine". br. 53/91 i 61/92)

NAREDBU

o obliku dodatnog žiga Republike Hrvatske i načinu žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Članak 1.

Dodatnim žigom Republike Hrvatske moraju se žigosati svi predmeti od plemenitih kovina koji se nalaze u prometu, a propisno su žigosani važećim žigovima finoće. Dodatno žigosanje predmeta iz stavka 1. ovog članka treba se obaviti najdalje do 31. prosinca 1992.

Članak 2.

Dodatni žig, kojim će se žigosati predmeti iz članka 1. ove Naredbe ima oblik stilizirane elipse. koja se sastoji od dvanaest vitičasto povezanih krugova u kojoj su izrezbarena i spojena slova "HR" te četverokraki listić spojen sa slovom "R". Glavne osi žiga iznose 1,5 x 0,9 mm. Oblik dodatnog žiga Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovu Naredbu i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Dodatno žigosanje predmeta iz članka 1. ove Naredbe vrše kontrole mjera i plemenitih kovina Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Uz predmet koji se dodatno žigoše podnosi se i prijava na tiskanici u dva primjerka. Tiskanice osiguravaju strankama kontrole mjera i plemenitih kovina.

Članak 4.

Dodatni žig kojim se žigošu predmeti iz članka 1. ove Naredbe, mora se utisnuti odvojeno od dosadašnjeg žiga finoće, ili se utiskuje na drugu stranu predmeta. Za predmete od plemenite kovine koji se stavljaju u promet nakon stupanja na snagu ove Naredbe i koji nisu snabdjeveni propisanim žigovima stupnja finoće. dodatni žig utiskuje se uz žig stupnja finoće.

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od duna objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-01/10

Urbroj: 558-04/92-3

Zagreb, 4. studenoga 1992.

Direktor Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

Aleksandar Čaklović, dipl. inž. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.