Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 13.11.1992 Odluka o imenovanju predsjednika Odbora izvršnih direktora Hrvatske kreditne banke za obnovu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA KREDITNA BANKA ZA OBNOVU

Na temelju čl. 9. st. 1. Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu ("Narodne novine", broj 33/92) Uprsvni odbor Hrvatske kreditne banke za obnovu na sjednici održanoj 13: kolovoza 1992. donio je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika Odbora izvršnih direktora Hrvatske kreditne banke za obnovu

1. Imenuje se JURICA PAVELIĆ za predsjednika Odbora izvršnih direktora Hrvatske kreditne banke za obnovu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Zagreb, 13. kolovoza 1992.

predsjednik Upravnog odbora

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.