Zakoni i propisi - Pravni savjeti 76 09.11.1992 Sporazum
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske; Hrvatska udruga sindikata, Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske, Nezavisni sindikat zaposlenih u osnovnom obrazovanju Hrvatske, Samostalni sindikat radnika u grafičkoj, informativnoj i izdavačkoj djelatnosti Hrvatske, Republički sindikat radnika HPT-a i Sindikat radnika HEP-a zaključili su

SPORAZUM

I.

Sudionici ovog Sporazuma suglasni su da će surađivati u oblikovanju i provođenju mjera ekonomske i socijalne politike u Republici Hrvatskoj.

Vlada Republike Hrvatske će:

- prilikom predlaganja sistemskih propisa iz oblasti radnog prava i socijalne sigurnosti tražiti mišljenje sindikata i na njega se očitovati;

- informirati sindikate o prijedlozima sistemskih propisa kojima se uređuje porezni sustav, pretvorba poduzeća i uspostava vlasničkih odnosa;

- koristiti svoje ovlasti u propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda i usluga iz nadležnosti Republike i općina u cilju zaštite najugroženijih dijelova stanovništva.

II.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati će pripremiti projekt uspostavljanja radnog sudstva u skladu s modelima razvijenih europskih zemalja.

III.

Vlada Republike Hrvatske propisati će prestanak važenja Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 71/92) danom stupanja na snagu ovog Sporazuma, a plaće će se isplaćivati u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

IV.

Pravne osobe u privatnom sektoru koje su u takovom statusu registrirane i kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu odnosno kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala, mogu isplaćivati neto plaće u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom.

V.

Pravne osobe, osim pravnih osoba iz točke IV. ovog Sporazuma, te organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova, mogu isplaćivati neto plaće za listopad u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom ali najviše do razine prosječne neto plaće isplaćene za kolovoz uvećane za 21%.

Pravne osobe te organi i organizacije iz stavka 1. ove točke čije su prosječne plaće za kolovoz bile niže od prosječne plaće u privredi Republike za kolovoz (34.485 HRD), mogu isplatiti neto plaće za listopad do razine prosječne neto plaće u privredi Republike za kolovoz uvećane za 21%.

VI.

Pravne osobe te organi i organizacije iz točke V. ovog Sporazuma mogu isplaćivati neto plaće za studeni u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom ali najviše do razine prosječne neto plaće isplaćene za listopad uvećane za 0,8 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u studenom.

VII.

Pravne osobe te organi i organizacije iz točke V. ovog Sporazuma koje su do dana stupanja na snagu ovog Sporazuma za kolovoz ili rujan isplatile prošječnu neto plaću nižu od prosječne plaće u privredi Republike za kolovoz (34.485 HRD), mogu isplatiti neto plaće za te mjesece u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom, ali najviše do razine prosječne plaće u privredi Republike za kolovoz.

VIII.

Pravne osobe te organi i organizacije iz točke V. ovog Sporazuma mogu isplaćivati najvišu mjesečnu neto plaću u svoti koja ne može biti veća od 8 prosječnih mjesečnih neto plaća u privredi Republike prema posljednjem objavljenom podatku.

IX.

Podatke o plaćama potrebne za primjenu odredaba ovog Sporazuma objavljuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Podatke o cijenama na malo potrebne za primjenu odredaba ovog Sporazuma objavljuje Državni zavod za statistiku.

X.

Vlada Republike Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora i sindikati će usklađivati najnižu osnovnu plaću iz Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo i Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća, te minimalnu plaću, a u cilju uspostavljanja jedinstvenog tržišta rada u Republici.

XI.

Primjenu odredaba ovog Sporazuma u dijelu hoji se odnosi na plaće prati i osigurava te upute za njegovo provođenje daje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske neće dozvoliti isplatu plaća suprotno odredbama ovog Sporazuma.

XII.

Za tumačenje ovog Sporazuma njegovi sudionici formiraju zajedničku komisiju koju čine tri predstavnika Vlade Republike Hrvatske i tri predstavnika sindikata.

XIII.

Sudionici ovog Sporazuma suglasni su da njihovi ranije zaključeni sporazumi ostaju na snazi.

XIV.

Ovaj Sporazum stupa na snagu kada ga potpišu ovlašteni predstavnici sudionika Sporazuma, a primjenjuje se od dana objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 9. studenoga 1992.

Vlada Republike Hrvatske

potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Dragutin Lesar, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Hrvatska udruga sindikata

Berislav Belec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske

Mladen Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske

Vilim Riblć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Nezavisni sindikat zaposlenih u osnovnom obrazovanju Hrvatske

Mirjana Špoljar, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Samostalni sindikat radnika u grafičkoj, informativnoj i izdavaćkoj djelatnosti Hrvatske

Stjepan Kolarić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Republički sindikat radnika HPT-a

Josip Pupić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Sindikat Radnika HEP-a

Tomo Svoren, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.