Zakoni i propisi - Pravni savjeti 76 09.11.1992 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o čamcima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 71. stavka 1. točka 2, 3. i 4. Zakona o sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama ("Narodne novine", br. 55/90 - pročišćeni tehst) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o čamcima

Članak 1.

U Pravilniku o čamcima "Narodne novine", br. 39/91) članak 58. stavak 1., 2. i 3. mijenja se i glasi: "Oznaku čamca čine dva slova koja se uzimaju iz imena luke odnosno pristaništa u kojem je sjedište kapetanije ili ispostave kod hoje je čamac upisan i broj koji označava redni broj pod kojim je čamac upisan u očevidnik čamaca. Na čamcima za privredne svrhe oznaka čamca se ispisuje taho da se prvo ispiše redni broj iz očevidnika ćamaca a nakon toga slova iz imena luke odnosno pristaništa u kojem je sjedište kapetanije ili ispostave. Na čamcima za neprivredne svrhe oznaka čamca še ispisuje tako da se prvo ispišu slova iz imena luke odnosno pristaništa u kojem je sjedište hapetanije ili ispostave, a nakon toga redni broj iz očevidnika ćamaca".

Članak 2.

U prilogu br. 1. o slovima za oznake čamaca, riječi "Jurjevo JV" i "Tijesno TJ" zamjenjuju se riječima "Sveti Juraj SJ" i "Tisno TI".

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi "Jugoslavenshi registar brodova" zamjenjuju se riječima "Hrvatshi registar brodova", riječi "Jugoslavije", "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" i "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska", rijeć "jugoslavenski", "jugoslavenskom", "jugoslavenskoj" i "jugoslavensku" zamjenjuju se riječima "hrvatski", riječ "Jugoslavenskoj" zamjenjuje se riječju "Hrvatskoj", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/22

Urbroj: 530-01-92-3

Zagreb, 26. listopada 1992.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r