Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 05.11.1992 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici, 5. studenoga 1992.

Broj: PA4-83/1-92.

Zagreb, 5. studenoga 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ZAKON

o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

Članak 1.

U Zakonu o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92.) u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Pravo iz stavka 1. ovoga članka dužnosnik ne može, odnosno prestaje koristiti ako:

- bude razriješen dužnosti na vlastiti zahtjev;

- bude razriješen dužnosti zbog vlastite krivnje utvrđene u kaznenom, disciplinskom ili drugom propisanom postupku;.

- ispuni jedan od uvjeta za starosnu mirovinu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju;

- zasnuje radni odnos;

- svojevoljno ne ostvari pravo povratka na rad u poduzeće ill kod poslodavca kod kojega je privremeno prestao raditi radi obavljanja dužnosti na koju je izabran ili imenovan."

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i 4. koji glase: "Vrijeme ostvarivanja plaće prema odredbama ovoga članka uračunava se u staž osiguranja.

Pravo iz ovoga članka ostvaruje se rješenjem nadležnog tijela organa koji vrši izbor ili imenovanje dužnosnika, podnošenjem obrazloženoga osobnog zahtjeva u roku 30 dana od prestanka dužnosti."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 9. listopada 1992. godine.

Klasa:120-02/92-01/20

Zagreb, 5. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.