Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 04.11.1992 Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za međunacionalne odnose
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o V1adi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 4. stavka 1. Uredbe o Uredu za međunacionalne odnose ("Narodne novine", broj 52/90) na sjednici 23. listopada 1992. godine donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju predstojnika Ureda za međunacionalne odnose

1. Imenuje se mr. ČEDOMIR PAVLOVIĆ predstojnikom Ureda za međunacionalne odnose.

2. Utvrduje se da će mr. Čedomir Pavlović, už dužnost predstojnika Ureda za međunacionalne odnose, obnašati i dalje dužnost ministra u Vladi Republike Hrvatske.

Klasa: 080-02/92-06/85

Urbroj: 50304/2-92-01

Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.