Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 03.11.1992 Odluka o visini dnevmce za službeno putovanje i visini nalada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog prorauna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA

Na temelju članka 41. Zakona o izvršenju Drevnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu ("Narodne novine", br. 18/92) i članka 86. Poslovniha Zastupnikog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 59/92), Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. studenog 1992, donio je

ODLUKU

o visini dnevmce za službeno putovanje i visini nalada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog prorauna

I.

Za sve horisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna kojima se ti troškvi priznaju u materijalne troškove, određuje se visina dnevnice za službeno putovanje i visina naknada koje mogu isplačivati dužnosnicima i djelatnicima prema propisima.

II.

Dnevnica a službeno putovanje u zemlji iznos 2.900 hrvatskih dinara.

Troškovi noćenja, prema priloženom računu, priznaju se u punom iznosu. Troškovi noćenja u hotelu kategorije "de luxe", prema priloženom računu. priznaju se do visine cijene noćenja u hotelu "A" kategorije u istome mjestu.

III.

Naknada troškova odobrenog korištenja automobila u osobnom vlasništvu u službene svrhe - po prijedenom kilometru iznosi 90 hrvatskih dinare.

Iznimno, kad troškove naknade snosi stranka u postupku, naknada se priznaje u visini 30% prodajne cijene litre benzina 98 oktana.

IV.

Naknada za povečane stvarne troškove života za rad na terenu preko 30 dana - terenski dodatak, koji isključuje pravo na dnevnicu i naknadu za odvojeni život od obitelji dnevno iznosi 2.900 hrvatskih dinara.

V.

Naknada za odvojeni život od obitelji, uz isključenje prava na dnevnicu za obavljanje službenih poslova u mjestu prebivališta obitelji, mjesečno iznosi 20.500 hrvatskih dinara.

Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kad je korisniku naknade, po odobrenju nadležnog tijela, osiguran smještaj (u hotelu ili drugdje) na teret korisnika Državnog proračuna.

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna ("Narodne novine", br. 58/92).

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-01/92-01/01

Zagreb, 2. studenoga 1992.

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i administrativne poslove

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.