Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 03.11.1992 Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po odredenim osnovama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na osnovi članka 160. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90 i "Narodne novine", br. 53/91), kao i članka 47. i 55. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. listopada 1982. godine, donio je

ODLUKU

o obvezi dostavljanja izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po odredenim osnovama

I.

Poduzeća i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost, dužni su Narodnoj banci Hrvatske dostavljati izvješća o stanju potraffvanja po ostvarenom izvozu robe i usluga i po drugim osnovama, do 10-og u mjesecu za protekli mjesec.

II.

Domaće osobe iz točke I. ove odluke dužne su Narodnoj barici Hrvatske dostavljati i posebna mjesečna izvješća o stanju svih nenaplačenih potraživanja i o stanju svih nepodmirenih obveza s Republikom Slovenijom, Republikom Bosnom i Hercegovinom i Republikom Makedonijom po potraživanjima i obvezama nastalim do 7. listopada 1981. godine. a nenaplačenim odnosno nepodmirenim do kraja mjeseca za koji se podnosi izvješće.

Mjesečna izvješća po stavku 1. ove točke dostavljaju se do 10-og u mjesecu za protekli mjesec.

III.

Upute za provedbu ove odluke donosi guverner Narodne banke Hrvatske.

IV.

Stupanjem na snagu ove odluke u Republici Hrvatskoj ne primjenjuju se odredbe točke 2. pod 12) Odluke o ispravama i dokumentaciji koje se dostavljaju narodnim bankama republika i narodnim bankama autonomnih pokrajina radi provedbe devizne dokumentarne kontrole ("Službeni list.SFRJ", br. e/91).

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 75/92.

Zagreb, 30. listopada 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurkovlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.