Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 03.11.1992 Odluka o izmjenama Odluke o izdavanju bIagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 12. i 67. stavka 1. točke 7) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 30. listopada 1992. godine, donio je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o izdavanju bIagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

I.

U Odluci o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 73/91 i 18/92) u točki II. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"Ukupno stanje prodanih blagajničkih zapisa po ovoj Odluci može iznositi najviše 38,0 milijardi hrvatskih dinara.

Blagajnički zapisi izdaju se u apoenima od 10, 20 50,100 i 200 milijuna hrvatskih dinara".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. E6/92.

Zagreb, 30. listopada 1992.

Predsjednik savjeta Narodne banke Hrvatske Guverner

Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković; v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.