Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 03.11.1992 Odluka o izmjenama Odluke o analitičkim računima u kontnom planu za banke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 67. stavka 1. točka 4. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91) i članka 3. stavak 2. Uredbe o kontnom planu i bilancama za banke ("Službeni list SFRJ", broj 23/77, 26/78, 9/85; 72/85, 88/86,13/87, 38/89 i 7/90) koja se primjenjuje keo republički propis u skladu s člankom 1. stavak 1. točka 25, te članka 6. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 52/91), nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva financija, Službe društvenog knjigovodstva Republike Hrvatske i udruženja banaka Republike Hrvatske, Savjet Narodne barihe Hrvatske na svojoj 17. sjednici od 30. listopada 1992. godine, donio je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o analitičkim računima u kontnom planu za banke

I.

U Odluci o analitičkim računima u kontnom planu za banke ("Službeni list SFRJ", broj 66/88, 22/90, 55/90, 38/91 i 58/91, "Narodne novine", broj 35/92), u Planu analitičkih računa u kontnom planu za banke, koji je njen sastavni dio vrše se slijedeće izmjene:

1) U točki 220) mijenja se naziv računa 8700 i sada glasi: "8700 - oročeni depoziti poduzeća privredne djeIatnosti do 1 mjeseca"

2) U točki 221) mijenja se naziv računa 8710 i sada glasi: "8710 - oročeni depozitijavnih poduzeća do 1 mjeseca"

3) U točki 224) mijenja se naziv računa 8740 i sada glasi: "8740 - oročeni depoziti DPZ do 1 mjeseca"

4) U točki 225) mijenja se naziv računa 8750 i sada glasi: "8750 - oročeni depoziti banaka i drugih financijskih organizacija do 1 mjeseca"

5) U točki 226) mijenja se naziv računa 8760 i sada glasi: "8780 - oročeni depoziti ostalih poduzeča do 1 mjeseca"

6) U točki 227) mijenja se naziv računa 8770 i sada glasi: "8770 - oročeni depoziti stanovništva do 1 mjeseca"

7) U točki 228) mijenja se naziv računa 8780 i sada glasi: "8780 - oročeni depoziti stranih osoba do 1 godine"

e) U točki 222) briše se račun 8720 - oročeni depoziti OUR-a društvene djelatnosti do 1 godine

9) U točki 223) briše se račun 8730 - oročeni depoziti SIZ-ova društvene djelatnosti do 1 godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 68/92

Zagreb, 30. listopada 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.