Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 03.11.1992 Odluka o dopuni Odluke o načinu obračuna, naplate i plačanja aktivnih i pasivnih kamata, te naklada Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11. i 15. i članka 67. stavka 1. točke 9) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narode novine", broj 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici određnoj 30. listopada 1992. godine, donio je

ODLUKU

o dopuni Odluke o načinu obračuna, naplate i plačanja aktivnih i pasivnih kamata, te naklada Narodne banke Hrvatske

I.

U Odluci o načinu obračuna, naplate i plačanja ahtivnih i pasivnih kamata, te naknada Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine". broj 12/92. 48/92 i B0/92), u točki II. iza stavka 5; dodaje se novi stavak, koji glasi:

"Izuzetno, Narodna banka Hrvatske - na kredite za proizvodnju brodova za izvoz na konvertibilno područje za gotovo, koji su odobreni u IV. tromjesečju 1992. godine iz primarne emisije - može naplatiti kamatu tromjesečno, uz mjesečni obrađun i pod uvjetom da je taho utvrdeno ugovorom izmedu banke i krajnjeg horisnika kredita".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. B9/92.

Zagreb, 30. listopada 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.