Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 03.11.1992 Odluka o načinu formiranja teaja hrvatskog dinara u Narodnoj bana Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Temeljem članka 1. i 5. Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plačanjima prema inozemstvu ("Narodne novine". broj 61/92) i članka 67. pod 26) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 71/91). Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. listopada 1992. godine, donio je

ODLUKU

o načinu formiranja teaja hrvatskog dinara u Narodnoj bana Hrvatske

Tečaj hrvatskog dinara prema stranim valutama utvrduje se u Narodnoj banci Hrvatske na osnovi prosječnog tečaja hrvatskog dinara za njemačku marku kod banaka koje u Republici Hrvatskoj imaju najveći promet devizama.

Tečaj hrvatskog dinara prema stavki 1. ove točke utvrduje se dva puta tjedno prema tečaju hrvatskog dinara za njemačku marku koji je u primjeni kod banaka na dan izračuna tečaja u Narodnoj banci Hrvatske.

Guverner Narodne banke Hrvatske utvrdit če banke čiji se promet devizama uzima kao osnovica za utvrdivanje tečaja hrvatskog dinara prema stavku 1. ove točke.

II.

Na osnovi izračunatog prosječnog tečaja hrvatskog dinara za njemačku marku prema točki I. ove odluke u Narodnoj banci Hrvatske dnevno se utvrduje i objavljuje tečajna lista hrvatskog dinara za strane valute primjenom intervalutarnih odnosa tečajeva na inozemnim tržištima.

III.

U tečajnoj listi Narodne banke Hrvatske utvrduje se srednji, kupovni i prodajni tečaj za devize.

Srednji tečaj za devize u tečajnoj listi Narodne banke Hrvatske utvrduje se kao prosječni tečaj hrvatskog dinara izračunat prema točki I. ove odluke, dok se kupovni i prodajni tečajevi izračunavaju oduzimanjem, odnosno dodavanjem marže od 0,3% od utvrdenog srednjeg tečaja

Tečajevi deviza prema ovoj točki iskazuju se u hrvatskim dinarima sa četiri decimalna mjesta.

Prema članku 5. stavak 1. Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plačanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", br. B1/92) tečaj hrvatskog dinara, koji se utvrduje u Narodnoj banci Hrvatske, primjenjuje se za obračun carine i drugih uvoznih pristojbi, za utvrđivanje potraživanja i obveza u devizama, za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke otkupljuju devize s devizne štednje gradana prikupljene do 27. travnja 1991. godine, kod kupnje i prodaje deviza koju obavlja Narodna banka Hrvatske i za izvršenje sudskih presuda kada se na predmet spora ne može primijeniti tečaj iz članka 3. i 4. iste uredbe.

V.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu formiranja tečaja hrvatskog dinara u Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 26/92 i 35/92)

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 73/92.

Zagreb, 30. listopada 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.