Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 03.11.1992 Podatak o ukupnim rashodima zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i prosječnom broju osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 33. i 47. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), direktor Republičkog fonda zdravstvenog ostguranja i zdravstva Hrvatske objavljuje

PODATAK

o ukupnim rashodima zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i prosječnom broju osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Ukupni rashodi zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj u 1991. godini iznose 30.797.976.694 HRD.

Ukupni rashodi zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj u razdoblju I - VI. 1991. godine iznose 13.136.797.000 HRD.

Ukupni rashodi zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj u razdoblju I - VI. 1992. godine iznose 36.846.784.000 HRD.

Prosječni broj osigurenika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1991. godinu iznosi 4.899.083.

Prosječni broj osiguranika Republićkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za razdoblje IVI. 1991. godine iznosi 4.887.048.

Prosječni broj osiguranika Republićkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za razdoblje IVI. 1992. godine iznosi 4.821.415.

Ove podatke koriste organi za vezu zdravstvenog osiguranja poradi obračuna troškova zdravstvene zaštite u provedbi odredbi međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju.

Klasa: 025-04/92-01 /71

Urbroj : 338-24-91-1

Zagreb, 2. studenoga 1892.

Direktor Republičkog fonda

dr: Luka Vrban; v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.