Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 03.11.1992 Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim djelatnostima Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršene poredbe s izvornim tekstom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim djelatnostima Republike Hrvatske, objavljene u "Narodnim novinama", broj "49 od 4. kolovoza 1992. godine ustanovljena je pogreška, pa se time u svezi daje

lSPRAVAK

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim djelatnostima Republike Hrvatske

U točki II. u drugom redu, umjesto brojke "23" treba upisati brojku "2".

Klasa: 0254/92-01 /72

Urbroj : 338-24-92- I

Zagreb, 30. listopada 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.