Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 30.10.1992 Uredba o odredivanju ratom ugroženih područja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavak 1. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske, ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 30. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o odredivanju ratom ugroženih područja

Članak 1.

Ovom se uredbom radi primjene odredbe članka 12. stavak 7. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 i 69/92), određuju ratom ugrožena područja na kojima će se vrijednost etalonskog objekta umanjiti za 10%.

Članak 2.

Područja iz članka 1. ove uredbe jesu područja sljedećih općina: Drniš, Dubrovnik, Duga Resa, Gospić, Karlovac, Kostajnica, Metković, Nova Gradiška, Novska; Osijek, Otočac, Pakrac, Petrinja, Podravska Slatina, Šibenik, Sinj, Sisak, Slavonska Orahovica, Slavonski Brod, Slunj, Valpovo, Vinkovci, Vukovar, Zadar, Beli Manastir, Benkovac, Daruvar, Dvor, Glina, Gračac, Grubišno Polje, Knin, Obrovac, Titova Korenica, Vojnić, Vrginmost i Županja.

Članak 3.

Ova uredba.stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-08/92-01 /08

Urbroj: 5030114-92-1

Zagreb, 30. listopada 1992.

Potpredsjednik

Ivan Milas, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.