Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 30.10.1992 Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka Risnjak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i točke V, stavka 1, alineje 3. Odluke o osnivanju, Javnog poduzeća Uprava nacionalnog parka "Risnjak" ("Narodne novine", br. 14/92, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Risnjak"

Daje se suglasnost na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Risnjak", donijet na sjednici Upravnog odbora Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Risnjak" 2. lipnja 1992. godine.

Klasa: 351-01 /92-01/09

Urbroj: 5030116-92-4

Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik

Ivan Milas, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.