Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 30.10.1992 Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje durogočnih vrijednosnih papira
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira

Na temelju članka 45d. Zakona o vrijednosnim papirima i članka 6. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91) Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira, povodom zahtjeva Požeške banke, d.d. Požega, da joj se izda odobrenje za izdavanje III. emisije dionica, sukladno odluci sa sjednice od 26. listopada 1992. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju odobrenja za izdavanje durogočnih vrijednosnih papira

1. Požeškoj banci d.d. Požega, sa sjedištem u Požegi, Ulica Republike Hrvatske b.b, odobrava se izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira - III. emisije dionica u vrijednosti od 200,000.000.- hrvatskih dinara.

2. Izdavatelj dugoročnih vrijednosnih papira iz točke 1. ovog rješenja obvezan je ovom Ministarstvu, nakon izdavanja vrijednosnih papira, dostaviti podatke iz članka 7. stavka 2. Zakona o vrijednosnim papirima.

3. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/92-01 /60

Urbroj: 513-04/92-03

Zagreb, 27. listopada 1992.

Predsjednik Komisije

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.