Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 30.10.1992 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-169/1991. od 7. listopada 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 7. listopada 1992. godine, donio je

ODLUKU

1. Odbija se ustavna tužba V. K. iz Kapele.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama."

Obrazloženje

V. K. podnijela je ovom Sudu ustavnu tužbu protiv presude Općinskog suda u Bjelovaru, br P-1074/87 od 3. lipnja 1988. godine, i Okružnog suda u Bjelovaru, br. Gž-1949/88 od 15. rujna 1988. godine, te rješenja Vrhovnog suda Hrvatske br. Rev 2836/1990 od 27. ožujka 1991. godine kojima je, kako tvrdi tužiteljica, povrijeđeno jedno od temeljnih ustavnih prava - pravo vlasništva, i pravo obrane u sudskom postupku. Tužiteljica, naime, smatra da joj je nezakonito oduzeto pravo vlasništva na zemljištu, k. ć. br. 700/2, upisanog u z. k. ul. br. 437 k. o. Kobasičari.

Uvidom u pobijane odluke i spise predmeta u kojem su donesene, Sud je ustanovio slijedeće:

- presudom Općinskog suda u Bjelovaru br.P-1074/87 od 3. lipnja 1988, tužiteljici je naređeno da je dužna F. H. iz Starčevljana priznati pravo vlasništva na zemljištu k ć. br. 700/2 upisanog u z. k. ul. br. 437 k. o. Kobasičari, te da mu je, slijedom toga, dužna izdati valjanu tabularnu ispravu za prijenos navedene nekretnine u zemljišnim knjigama na ime i vlasništvo F. H. Iz obrazloženja presude proizlazi da je u postupku utvrđeno da je F. H. već duže od 20 godina u neprekinutom; mirnom i savjesnom posjedu te nekretnine, pa je tako stekao i pravo vlasništva;

- zakonitost ove presude potvrđena je presudom Okružnog suda u Bjelovaru, br. Gž-1949/88 od 15. rujna 1988. godine, kojom je odbijena žalba V. K. kao neosnovana;

- tužiteljica je uložila i reviziju, ali je ona pravomočnim rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru, br. P-1074/87 od 24. studenoga 1988. godine, odbačena kao nedopuštena, što je potvrdio i Vrhovni sud Republike Hrvatske svojim rješenjem br. Rev 2836/1990 od 27. ožujka 1991. godine.

Na osnovi iznesenog, Sud je utvrdio da tužba nije osnovana. Naime, tuženim odlukama sudova nije oduzeto, dakle nije povrijeđeno, pravo vlasništva tužiteljice, jer ga, prema činjeničnom i pravnom stanju utvrđenom u sudskom postupku, ona nije mogla ni steći. Prigovor tužiteljice da činjenično stanje na tom postupku nije pravilno utvrđeno, na kojem temelji i tvrdnju o nezakonitosti sudskih odluka, ne mogu se razmatrati u ustavnosudskom postupku u kojem je, u skladu s odredbama članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, predmet razmatranja samo povreda Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i gradanina. Osnovanost tih prigovora može se ocjenjivati a ocjenjivana je samo u postupku kod navedenih sudova. Stoga je neosnovana tvrdnja tužiteljice, iznesena u tužbi da joj je povrijeđeno ustavno pravo obrane u sudskom postupku, jer je ostvarivala to pravo sudjelovanjem u prvostepenom postupku te ulaganjem žalbe i izvanrednih pravnih sredstava.

Slijedom iznesenog Sud je odlučio kao u dispozitivu.

Broj: U-III-169/1991.

Zagreb, 7. listopada 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika

sudac

Ante Jelavić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>