Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 28.10.1992 Uredba o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavak 1. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/82) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. donijela je

UREDBU

o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine

Članak 1.

Sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine koja se izdvajaju temeljem Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba ("Narodne novine", broj 9/91, 73/91 i 43/92) koriste se:

- 50% za subvencioniranje stanarine i podstanarine socijalno ugroženog pučanstva

- 50% za obnavljanje i izgradnju građevinskih objekata koji su, kao posljedica oružanih sukoba oštećeni ili porušeni.

Služba društvenog knjigovodstva dostavlja sredstva namijenjena za obnavljanje i izgradnju građevinskih objekata koji su, kao posljedica oružanih sukoba oštećeni ili porušeni, Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu.

Članak 2.

U općinama za koje Vlada Republike Hrvatske utvrdi da se nalaze u ratom ugroženim područjima Služba društvenog knjigovodstva dostavlja sredstva za obnavljanje i izgradnju građevinskih objekata koji su, kao posljedica oružanih sukoba oštećeni ili porušeni, fondu u stambenom gospodarstvu općine odnosno grada na poseban račun.

Članak 3.

Odluka o utvrdivanju općina u kojima se koriste sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine ("Narodne novine", broj 58/92, 43/92 i 57/92) ostaje na snazi.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 4. studenoga 1992. godine.

Klasa: 371-04/92-01/04

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik

Ivan Milas, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.